Parabula

Ang talinghaga, talinhaga, o parabula ay isang maikling kuwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Bibliya. Read more..

Ang Tao at ang Puno

Noong maliit pang bata si Nilo ay palagi siyang nakikipaglaro sa malaking puno sa likod ng kanilang kubo. Parang tao ang turing niya rito dahil kinakausap pa niya. Nang mag-aral na si Nilo hindi na niya nadadalaw ang puno sa likod ng bahay. Ngunit ng mangailangan siya ng pangmatrikula, pinuntahan niya ang puno. Humingi siya …

Ang Tao at ang Puno Read More »

Katulad ka ba ni Bartolo?

Say isang nayon na sakop ng Cavite ay may isang lalaking ubod ng yabang. Kung yabang at yabang din lang ang pag-uusapan, wala nang makahihigit pa sa lalaking ito na ang pangalan ay Bartolo, 59 taong gulang. Katamtaman lamang ang Kalagayan niya sa buhay, may sariling maliit na bahay at kapirasong lupa at isang pampasaherong …

Katulad ka ba ni Bartolo? Read More »

Isang Kilong Malagkit

Nagbawasan ng mga manggagawa ang pabrikang pinagtatrabahuan ni Aling Ligaya. Isa siya sa mga nabawas. Malungkot na mulungkot si Aling Ligaya dahil iyon lamang ang kanyang inaasahan. Patay na ang asawa ni Aling Ligaya. Mayroon siyang tatlong anak na maliliit pa. Habang naglalakad pauwi ay napadaan siya sa isang simbahan. Pumasok siya doon at nanalangin. …

Isang Kilong Malagkit Read More »

May Isang Doktor

Kilalang-kilala ang pamilyang Lagustiniano sa Metro-Manila. Isang butihing guro si Ginoong Lagustiniano sa isang malaking universidad. Ang asawa niya ay isang dalubhasang manggagamot sa isang sikat at mamahaling ospital. Dalawa ang kanilang anak. Ang panganay ay lalaki, si Edgar, na may 15 taong-gulang na. Ang bunso ay babae, si Ana, na sampung taong gulang naman. …

May Isang Doktor Read More »

May Isang Pulis

Si Mang Donato ay isang pulis na taga Cebu City. Siya ay 35 taong gulang na. Masagana ang pamumuhay, may malaking sari-sari store at tatlong pampasaherong jeep. Anim ang anak na lahat ay nag-aaral sa mababang paaralan, labingdalawang taong gulang ang panganay at anim na taong gulang naman ang bunso. Anupa’t larawan ng kaligayahan ang …

May Isang Pulis Read More »

Mga Kamay at Mga Paa

Si Ludwig ay isang sundalong Aleman noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dalawampungtaon lang siya nang ipadala siya sa labanan sa Russia. Hindi niya gusto ang digmaan. Siya ay isang batang pinalaki ng kanyang mga magulang na madasalin at malapit sa Diyos. Hindi siya tumanggi nang kunin siya para maging sundalo. Alam niya na tungkulin ng isang …

Mga Kamay at Mga Paa Read More »

Nagalit ang Hari

Noong araw ay may isang napakabait na hari. Lahat ng kailangan ng kanyang mga nasasakupan ay ibinibigay niya nang walang kondisyon. Mayroong dalawang bilanggo sa palasyo na pinalaya niya. Ang mga ito ay sina Manuel at Miguel. Dahil talagang mabait ay agad inisip ng hari kung ano ang maaaring ibigay sa dalawa para matulungan ang …

Nagalit ang Hari Read More »

Nang Dahil sa Pera

Pareho ang paaralang pina-pasukan ng magkakaibigang Bob, Ricky, Gina at Annie. Sabay-sabay silang nagtapos ng pag-aaral. Naging project engineer si Bob sa Makati, police officer si Ricky sa Camp Crame, college teacher si Gina sa La Salle at management consultant si Annie sa malaking export company. Sa kabila ng tagumpay ay hindi nagbago ang magandang …

Nang Dahil sa Pera Read More »