Filipino

Ang Duwende

Sa hardin ay merong punso, Doon ako’y nagtutungo Upang paligid ay walisin ko’t Alisin ang kalat na damo. Nang ako ay magkasakit, Punso’y hindi nalilinis; Hindi ako makaidlip, Punso’y aking naiisip. Habang ako’y nakaratay, Sa akin ay may dumalaw, May regalo siyang taglay, Sabi’y siya’y duwende raw. Nang siya ay lilisan na, Sa akin ay …

Ang Duwende Read More »

Ang Guryon (Saranggola)

Tanggapin mo, anak, itong munting guryon, na yari sa patpat at “papel de Hapon,” magandang laruan, pula, puti, asul, na may pangalan mong sa gitna naroon. Ang hiling ko lamang, bago paliparin ang guryon mong ito ay pakatimbangin, ang dulo at paulo ay sukating magaling nang hindi umikit o kaya’y kumiling. Saka umihip ang hangin, …

Ang Guryon (Saranggola) Read More »

Ang Higanteng Tren

Tila ahas na nagmula sa himpilang kanyang lungga, ang galamay at palikpik, pawang bakal, tanso, tingga, ang kaliskis, lapitan mo’t mga bukas na bintana! Ang riles na lalakatay nakabalatay sa daan, umaaso ang bunganga at maingay na maingay sa Tutuban magmumula’t patutungo sa Dagupan! O kung gabi’t masalubong ang mata ay nag-aapoy ang silbato sa …

Ang Higanteng Tren Read More »

Ang Ibong Kanaway

May mga hapon, lalo kung katatapos pa lamang ng bagyo Na ang mga ibong kanaway, mga ibong mga taga dagat, Ay naglalabasan mula sa mga yungib na pinamamahingahan nila, At nagliliparan sa look ng Maqueda. Pabalik-balik, paikot-ikot, waring walang patutunguhan, May hinahanap, may ipinagsasaya. Ang taas ng lipad nila’y dulot Ng mahahabang pakpak Na tila …

Ang Ibong Kanaway Read More »

Ang Kagandahan

KAGANDAHA’Y ANO? Luogod, tula, awit pangarap, pag-asa buhay, at pag-ibig. NGUNIT ANG GANDA RI’Y dita, bikig, lason kamandag, patalim at gintong kabaong. DAHIL SA KARIKTA’Y may walang nabuo may dapang bumangon may buong gumuho GANDA’Y MARIRINIG sa hikbi’t halakhak sa pait at tamis siya’y malalasap. GANDA’Y TALINGHAGA maanyo’t makulay minsa’y paraiso’t kung minsa’y libingan!

Ang Kawayan At Anahaw

Sa gilid ng isang malawak na parang Ay mayroong’ mataas na punong Kawayan: Ang Kawayang ito ay may kaagapay Na isang mababa’t mahinhing Anahaw… Minsan, ang Kawaya’y palalong nagturing Sa abang Anahaw na kanyang kapiling: “Ano ka’t ayaw mong pumantay sa akin Nang hindi ka tila kawawang malasin?” “Tingna mo’t sa aking tayog na nasapit …

Ang Kawayan At Anahaw Read More »

Ang Lumpong Si Juan

Pagkat isang lumpo, malungkot si Juan Ang kaawa-awa’y hindi makalakad Kanyang hinihiling sa Diyos na liyag makahakbang siya na para nang habag. Hindi makatulog, hindi makakain Sa tindi ng sama ng kanyang damdamin, Ngunit isang araw, siya ay nahimbing, lumalakad na nang siya’y magising. Magbuhat na noon siya’y nakalalakad Sa awa at tulong ng Poon …

Ang Lumpong Si Juan Read More »

Ang Lupa Biyaya Ni Bathala

Ito’y lupa… lupang galing kay Bathala. Isang kayamanang hindi masisira; Lupang sa paningin ay hamak na lupa Ngunit masasabing hamak na dakila; Dakila sapagka’t ang mga biyaya Ng Sangkatauha’y dito nagmumula; Ang Sankalupaa’y saganang-sagana Sa pangangailangan ng bawa’t nilikha; Kaya nga, ang lupa’y yamang pinagpala Na lahat ng tao’y nagsisipagnasa. Tayo’y tao… taong buhat sa …

Ang Lupa Biyaya Ni Bathala Read More »

Ang Mabuting Alipin

Alila man, o alipin, Siya’y tao rin; Hindi dapat dustain, Kundi dapat mahalin. Sa maghapo’y gumagawa, Hindi maghihintay-awa, O malaking pagpapala Kung hindi ng pag-unawa. Alila man, o alipin, Siya ay napapagod rin; Sa marami niyang gawain Kaya nga’t tulungan natin.