Pabula (Fables)

Ang pabula (Ingles: fable, Kastila: fabula) ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang-buhay ang gumaganap na mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matsing, at lobo at kambing. Read more..

Ang Baboy Ramo at ang Lobo

Takang-taka ang Lobo nang matanawan ang mabalasik na baboydamong kinakaskas ang mga pangil sa matigas na punong narra. “Hoy, Baboydamo! Bakit parang hinahasa mo ang mga pangil mo?” “Mga pangil ang sandata ko sa alinmang labanan. Ayokong matulad sa karanasan ng marami nating kaibigan.” “Mga karanasan?” “Oo. Di ba walang kaabi-abisong sinalakay ng mga Agila …

Ang Baboy Ramo at ang Lobo Read More »

Ang Barumbadong Gansa

Isang batang-bata subalit barumbadong Gansa ang isinama ng kaniyang mga tiyuhin at tiyahin upang makapagsanay sa paglipad. Inilagay siya sa hulihan upang makita ang wastong pagkampay ng mga pakpak. Itinuturo ng mga tiyuhin at tiyahin sa batang Gansa kung bakit kailangan ang disiplina sa paglipad. Gusto nilang matutuhan ng batang Gansa kung paano tumingin sa …

Ang Barumbadong Gansa Read More »

Ang Bata at ang Lobo

Minsan ay namamasyal sa kabukiran ang isang bata nang matanawan niya ang isang papalapit na Lobo. Sa sobrang takot ay yumuko siya kaagad sa gitna ng mga damo. Magaling maghanap ang Lobo kaya madaling-madali siyang nakita nito. Gusto niyang kumaripas ng takbo pero natatakot ang batang sagpangin siya nito. Huminga nang malalim ang bata at …

Ang Bata at ang Lobo Read More »

Ang Duwag na Paniki

Kakainin na sana ng Leyon ang nahuli niyang biktima nang dagitin ng Agila ang pagkaing pinaghirapan niya. Sa sobrang galit, pinanindigan ng Leyon na kakalabanin niya ang Agila. Pinulong ng Leyon ang lahat ng hayop sa lupa. Sapagkat mga ibon nga ang nagnanakaw ng mga pagkain ng Tsonggo, Usa, Baboyramo at iba pang hayop-lupa sa …

Ang Duwag na Paniki Read More »

Ang Gansang Nangitlog ng Ginto

May isang matandang babae na nag-aalaga ng Gansa. Ang Gansa ay nangingitlog paminsan-minsan. Isang araw ay nagulat ang matanda nang mapansing nangingintab ang itlog ng Gansa. Dali-dali niya itong pinulot at sinuri. Mabigat na mabigat ang itlog at nagniningning na parang ginto. “Gintong itlog!” tuwang-tuwang nagsisisigaw ang matanda. “Nangingitlog ng ginto ang Gansa ko! Gintong …

Ang Gansang Nangitlog ng Ginto Read More »

Ang Inahing Manok

Minsan, may isang Inahing Manok na nakakita ng mga butil ng palay. Pinakiusapan niya ang Pusa, ang Bibe, ang Baboy at ang Kambing na magsipagtanim. Nalungkot ang Inahin nang hindi siya paunlakan ng mga kaibigan. Pinangatawanan ng Inahing Manok ang pagtatanim. Ilang araw lang ay sumibol na ang mga binhi. Nang maglakihan at maging ginto …

Ang Inahing Manok Read More »

Ang Kabayong Nagdamit Leyon

Isang Kabayo ang naiinggit sa mababangis na hayop ng kagubatan na kinatatakutan ng lahat. “Mabilis nga akong tumakbo, nasasakyan ng tao at nakapaghahatid ng mga kargamento pero hindi naman ako niyuyukuran sa kagubatan.” “Alin bang hayop sa kagubatan ang gusto mong tularan?” usisa ng mga Unggoy. “Natural, gusto kong maging isang Leyon na kinatatakutan sa …

Ang Kabayong Nagdamit Leyon Read More »

Ang Kuneho at ang Aso

Isang hapon, nag-iikot ang isang Asong humahanap ng mabibiktima. Nalulungkot siya sapagkat wala na siyang almusal, wala pa rin siyang tanghalian at kung mamalasin ay baka wala rin siyang magiging hapunan. Lihim na natuwa ang gutum na gutom na Aso sapagkat natanawan niyang sumulpot sa talahiban ang isang malusug na malusog na Kuneho. Nagtago sa …

Ang Kuneho at ang Aso Read More »