Bayani

Ang isang bayani ay isang taong mayroong kabayanihan , at mayroong kaugnayan sa pagiging magiting o matapang . Sa mitolohiya at kuwentong-bayang Griyego, ang isang bayani ay orihinal na isang demi-diyos , na ang kulto ay ang pagiging isa sa pinaka katangi-tanging mga tampok ng sinaunang relihiyon ng Gresya .Sa paglaon, ang salitang bayani ay naging tumutukoy na sa mga tauhan na, sa harap ng panganib at ng kagipitan o mula sa isang katayuan ng kahinaan, ay nagpamalas ng katapangan at ng pagnanais na isakripisyo ang sarili – na tinatawag bilang kabayanihan – para sa ilang mas nakaaangat na kabutihan o kapakanan ng sangkatauhan. Ang kahulugang ito ay orihinal na tumutukoy sa kagitingan o kagalingan ng mandirigma subalit umaabot sa mas panlahat na kahusayang pangmoralidad .

Purmassuri

Noong unang panahon sa Isla ng Sulu ay may isang kabigha-bighaning prinsesa na nagngangalang Purmassuri. Nagtataglay siya ng mabuting kalooban, dagdag katangian pa niya ang pagiging matapang at buo ang loob. Walang lalake ang hindi nabibihag ng kanyang ganda. Tila nagagayuma ang bawat lalaking makakita sa kanya. Noong panahon ay naging malaking problema ng mga …

Purmassuri Read More »

Raha Sulayman

Si Raha Sulayman ay ang pinakahuling hari na nagtanggol sa lunsod ng Maynila nang duating ang mga kastila noong 1570. Pamangkin siya ni Raha Lakandula. Galit siya sa mga mapagmalabis, kaya naman mahigpit siyang naging kaaway ng mga kastila. Kinilala si Sulayman ng mga pinunong kastila bilang pinakamatapang at pinakamahigpit na hari na kanilang nakaharap …

Raha Sulayman Read More »

Reyna Sima

Daan-daang taon bago pa man masakop ng mga Kastila ang Pilipinas ay kilala at napapabalita na sa ibang lupain ang mabubuting ugali ng ating mga ninuno. Ang katarungan, pamimitagan at pagiging masunurin sa batas ay likas na ugali na ng ating mga ninuno noong panahong iyon. Napabantog noon sa mga karatig kaharian ang isang Isla …

Reyna Sima Read More »