Ang Lumpong Si Juan

Pagkat isang lumpo, malungkot si Juan
Ang kaawa-awa’y hindi makalakad

Kanyang hinihiling sa Diyos na liyag
makahakbang siya na para nang habag.

Hindi makatulog, hindi makakain
Sa tindi ng sama ng kanyang damdamin,

Ngunit isang araw, siya ay nahimbing,
lumalakad na nang siya’y magising.

Magbuhat na noon siya’y nakalalakad
Sa awa at tulong ng Poon na liyag;
Sumasama na siya upang magpasalamat
Doon sa sambahang hingian ng habag.

Comments

Popular posts from this blog

Si Malakas At Si Maganda

Ano ang Alamat

Alamat ng Bulkang Mayon