Ang Aking Kamag-aral

May katabi ako
sa aking upuan,
Siya ay mabait,
tahimik, magalang.

Binibigyan ako
ng baong tinapay,
Isinusukob ako
sa payong n’yang taglay.

Noong isang araw,
ako’y nagkasakit,
Ako ay dinalaw,
ng aking katabi.

Comments

Popular posts from this blog

Si Malakas At Si Maganda

Ano ang Alamat

Alamat ng Bulkang Mayon