Parabula

 

Ang kaibigan ba o ang tiya

Aling Tasya

Labintatlong taong gulang lamang si Rod nang mamatay ang mga magulang sa isang car accident. Solong anak lamang siya, kinupkop ...
Read More
Ang Alibughang Anak

Ang Alibughang Anak

May isang mayamang ama na may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa ...
Read More
alkansya

Ang Alkansya ni Boyet

Mahirap lamang ang pamilya ni Boyet. Ang ama niyang si Mang Delfin ay isang magsasaka subalit walang sariling lupa. Inuupahan ...
Read More
Ang Babaing Balo

Ang Babaing Balo

Isang matandang lalaki ang lumapit sa isang babaing balo. Gusgusin ang matandang lalaki. Mukha itong gutum na gutom. Taggutom noon ...
Read More
Ang Bata at ang Aso

Ang Bata at ang Aso

Si Boyet ay may alagang aso. Ang tawag niya dito ay Tagpi. Puting-puti ang makapal na balahibo ni tagpi. Sa ...
Read More
Ang Batang Maikli ang Isang Paa

Ang Batang Maikli ang Isang Paa

Mula sa kanyang pagsilang ay maliit na ang isang paa ni Mutya. Malambot iyon at nakakabaluktot. Nang siya ay lumaki-laki, ...
Read More
Ang Dakilang Kaibigan

Ang Dakilang Kaibigan

Dalawang magkakaibigang sundalo ang nagkahiwalay nang sabihin ng kanilang kapitan na uurong sila sa laban. Sila ay sina Arman at ...
Read More
Ang Espesyal na Bata

Ang Espesyal na Bata

Lima ang naging anak ni Mang Ramon at Aling Mila. Ang bunso na isang lalaki ay abnormal. Ang tawag dito ...
Read More
Ang espesyal na panauhin

Ang Espesyal na Panauhin

Si Dona Inez ay isang mayaman. Isang araw ay nanaginip si Dona Inez. Sa kanyang panaginip ay nakausap niya si ...
Read More
Ang labis na paghahangad

Ang Labis na Paghahangad

Maligaya ang pagsasama ng mag-asawang Oscar at Glenda. Apat kanilang anak: dalawang lalaki at dalawang babae. Mataas ang posisyon ni ...
Read More
Ang Mabait na Samaritano

Ang Mabait na Samaritano

Isang lalaki ang naglakbay mula Jerusalem patungong Jerico. Sa daan ay hinarang siya, pinagnakawan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos wala ...
Read More
Ang mag-asawang Prinsipal

Ang mag-asawang Prinsipal

Sa isang probinsiya sa Mindanao ay may mag-asawang punung-guro ng magkaibang paaralan na di kalayuan sa isa't isa. Lagi silang ...
Read More
Ang Maghahasik

Ang Maghahasik

May isang maghahasik na nagsabog ng binhi. Habang isinasabog niya ang mga butil sa bukid, hindi niya napansin ang pagbagsak ...
Read More
Ang magkapatid

Ang Magkapatid

Sina Lito at Mario ay magkapatid, Panganay si Mario at bunso naman si Lito. Ang magkapatid ay parehong may sinasakang ...
Read More
Ang Manghuhula

Ang Manghuhula

Kilala sa bayan ng Taguig si Mang Gorio, Marami na siyang nahu-laan na ayon sa karamihan ay nag-katotoo. Dahil dito'y ...
Read More
Ang Matapobreng Ina

Ang Matapobreng Ina

Laging bukambibig ni Aling Osang na ang anak na engineer na si Monching ay dapat lang makapag-asawa ng isang mayaman, ...
Read More
Ang mga Nagtitinda

Ang mga Nagtitinda

Sa pamilihang bayan ng Blumentritt, Sta. Cruz, Manila, na ilang dipa lamang ang layo sa LRT tation, ay makikita ang ...
Read More
Ang Pariseo at ang Kolektor

Ang Pariseo at ang Kolektor

May dalawang lalaking nagtungo sa templo upang manalangin. Ang una ay ang pariseo at ang ikalawa ay ang kolektor ng ...
Read More
Ang Pinakamaliit na Bato

Ang Pinakamaliit na Bato

Ang guro at ang kanyang mga estudyante ay naglalakad sa isang bulubunduking lugar. Malayo pa ang kanilang lalakbayin. Ang mga ...
Read More
Ang Sampung Dalaga

Ang Sampung Dalaga

Ang pagtatamo sa kaharian ng langit ay itinutulad sa pangyayari ukol sa sampung dalaga na naghihintay sa kanilang mapapangasawa. At ...
Read More
Ang Sampung Lalaking Lumpo

Ang Sampung Lalaking Lumpo

Noong unang panahon ay may isang mabait na manggagamot. Ang pangalan niya ay Apo Jose pero marami pa ring naniniwala ...
Read More
Sugal

Ang Sugal

Araw-araw ay maagang nagigising ang mag-asawa upang mamili sa Divisoria ng mga kakailanganin sa panciteria. Marami silang suki na gustong-gustong ...
Read More
Ang tao at ang puno

Ang Tao at ang Puno

Noong maliit pang bata si Nilo ay palagi siyang nakikipaglaro sa malaking puno sa likod ng kanilang kubo. Parang tao ...
Read More
Ang Taong Di-Marunong Magpatawad

Ang Taong Di-Marunong Magpatawad

Isang hari ang nagpasyang alamin ang pagkakautang sa kanya ng kanyang mga alagad. Nagsisimula pa lamang siya nang biglang iharap ...
Read More
Ang Tatlong Alagad

Ang Tatlong Alagad

Isang lalaki ang paalis upang maglakbay. Tinawag niya ang kanyang tatlong alagad. Binigyan niya ng pera ang bawat isa ayon ...
Read More
Ang tunay na yaman

Ang Tunay na Yaman

Magkapitbahay at magkaibigan sina Aling Rosa at Aling Marta sa isang nayon na may kalayuan sa paaralan. Pareho silang may ...
Read More
Ang Usurera

Ang Usurera

Si Aling Inez ay taga Pasay City. Malaki ang tindahan, may dalawang taxi at may 3 pintong apartment na paupahan ...
Read More
Anino ni Hector

Anino ni Hector

Sa loob ng Mercury Drugs, habang hinihintay ni Nita ang sukli, ay naulinigan nito ang isang babaeng kausap ang batang ...
Read More
Ganyan Talaga ang Buhay

Ganyan Talaga ang Buhay

Punumpuno ng ligaya ang dibdib ni Aling Juling sa mga papuri at paghanga ng mga kaibigan at kakilala. Ilang beses ...
Read More
Isang kilong malagkit

Isang Kilong Malagkit

Nagbawasan ng mga manggagawa ang pabrikang pinagtatrabahuan ni Aling Ligaya. Isa siya sa mga nabawas. Malungkot na mulungkot si Aling ...
Read More
Katulad ka ba ni Bartolo

Katulad ka ba ni Bartolo?

Say isang nayon na sakop ng Cavite ay may isang lalaking ubod ng yabang. Kung yabang at yabang din lang ...
Read More
May isang doktor

May Isang Doktor

Kilalang-kilala ang pamilyang Lagustiniano sa Metro-Manila. Isang butihing guro si Ginoong Lagustiniano sa isang malaking universidad. Ang asawa niya ay ...
Read More
May Isang Pulis

May Isang Pulis

Si Mang Donato ay isang pulis na taga Cebu City. Siya ay 35 taong gulang na. Masagana ang pamumuhay, may ...
Read More
Mga kamay at mga paa

Mga Kamay at Mga Paa

Si Ludwig ay isang sundalong Aleman noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dalawampungtaon lang siya nang ipadala siya sa labanan sa Russia ...
Read More
Naapi

Naapi

Isa sa walong magkakapatid si Rona na dahil sa kahirapan ay nanuluyan sa kanyang tiyahin sa Metro Manila. 13 taong ...
Read More
Nagalit ang hari

Nagalit ang Hari

Noong araw ay may isang napakabait na hari. Lahat ng kailangan ng kanyang mga nasasakupan ay ibinibigay niya nang walang ...
Read More
Nang dahil sa pera

Nang Dahil sa Pera

Pareho ang paaralang pina-pasukan ng magkakaibigang Bob, Ricky, Gina at Annie. Sabay-sabay silang nagtapos ng pag-aaral. Naging project engineer si ...
Read More
Si Jesus at ang Matandang Bulag

Si Jesus at ang Matandang Bulag

Nang sampung taon pa lamang ang gulang ni Jesus, tulad ng ibang mga bata, mahilig din siyang maglaro at maglakad-lakad ...
Read More