Nang Dahil sa Pera

Nang Dahil sa Pera

Pareho ang paaralang pina-pasukan ng magkakaibigang Bob, Ricky, Gina at Annie. Sabay-sabay silang nagtapos ng pag-aaral. Naging project engineer si Bob sa Makati, police officer si Ricky sa Camp Crame, college teacher si Gina sa La Salle at management consultantRead more

May Isang Doktor

May Isang Doktor

Kilalang-kilala ang pamilyang Lagustiniano sa Metro-Manila. Isang butihing guro si Ginoong Lagustiniano sa isang malaking universidad. Ang asawa niya ay isang dalubhasang manggagamot sa isang sikat at mamahaling ospital. Dalawa ang kanilang anak. Ang panganay ay lalaki, si Edgar, naRead more

Ang Usurera

Ang Usurera

Si Aling Inez ay taga Pasay City. Malaki ang tindahan, may dalawang taxi at may 3 pintong apartment na paupahan. Siya ay biyuda na walang anak. Dalawang pamangkin at isang katulong ang kasama niya sa bahay. Ang sinumang lumapit kayRead more