Bahagi ng Pananalita

Mayroong sampung bahagi ng pananalita sa Filipino. Ito ang pangngalan, panghalip, pandiwa, pangatnig, pang-ukol, pang-angkop, pang-uri, pang-abay, pantukoy at pangawil o pangawing.

1. Pangngalan – (noun) mga pangalan ng tao, hayop, pook, bagay, pangyayari. Ginamit ito sa pagtawag sa pangalan ng mga hayop, tao, atbp.
Halimbawa: Corazon Aquino, bata, babae

2. Panghalip – (pronoun) paghalili sa pangngalan.
Halimbawa: ako, ikaw, siya, atin, amin, kanya.

3. Pandiwa – (verb) bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos.
Halimbawa: sayaw, tuwa, talon.

4. Pangatnig – (conjunction) ginagamit para ipakita ang relasyon ng mga salita sa pangungusap.
Halimbawa: dahil, maging, man, gawa ng, upang, nang, para, samantala atbp.

5. Pang-ukol – (preposition) ginagamit kung para kanino o para saan ang kilos.

6. Pang-angkop – (ligature) bahagi ng pananalita na ginagamit para maging maganda pakinggan ang pagkakasabi ng pangungusap.
Halimbawa: na, ng, g. magandang bata.

7. Pang-uri (adjective) – naglalarawan ng katangian ng pangngalan o panghalip.
Halimbawa: Magandang bata.

8. Pang-abay – (adverb) naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa nito pang-abay

9. Pantukoy – (article o determiner ) tinutukoy ang relasyon ng paksa at panag-uri sa pangungusap

10. Pangawing – (linker) nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

Leave a Reply

Your email address will not be published.